Psalm 122

Let Us Go to the House of the Lord

1 Džiaugiausi, kai jie man pasakė: “Eikime į Viešpaties namus!” 2 Mūsų kojos stovės tavo, Jeruzale, vartuose!

3 Jeruzale, tvirtai pastatytas mieste! 4 Į jį traukia Viešpaties giminės pagal Izraelio įstatymą dėkoti Viešpačiui, 5 nes teisėjų sostai ir Dovydo namų sostas čia stovi.

6 Melskite taikos Jeruzalei; kurie tave myli, turės sėkmę. 7 Tebūna taika visam miestui, gerovė jo rūmuose. 8 Savo brolių ir draugų labui sakau: “Tebūna tavyje taika!” 9 Meldžiu tau gerovės dėl Viešpaties, mūsų Dievo, namų!

Previous Book Next Book