Psalm 111

Great Are the Lord's Works

1 Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime. 2 Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta. 3 Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius. 4 Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats. 5 Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą. 6 Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę. 7 Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami. 8 Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems. 9 Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas. 10 Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

Previous Book Next Book