Psalm 11

The Lord Is in His Holy Temple

1 Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: “Skrisk kaip paukštis į kalnus”? 2 Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius. 3 Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?

4 Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja. 5 Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi. 6 Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra. 7 Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.

Previous Book Next Book