Proverbs 29

More Proverbs of Solomon

1 Kas dažnai baramas, bet užkietina savo sprandą, bus staiga sunaikintas ir nebeatsigaus. 2 Kai teisieji valdo, tauta džiaugiasi, o kai valdo nedorėliai, tauta dejuoja. 3 Kas myli išmintį, džiugina tėvą, o kas susideda su paleistuvėmis, praranda turtą. 4 Teisingai valdydamas, karalius sustiprina kraštą, o kas ima kyšius, griauna jį. 5 Kas pataikauja artimui, spendžia pinkles sau. 6 Piktas žmogus įsipainioja nusikaltimuose, o teisusis gieda ir džiūgauja. 7 Teisusis atsižvelgia į beturčių teises, o nedorėlis nenori jų žinoti. 8 Niekintojai sukelia mieste neramumus, o išmintingieji nukreipia rūstybę. 9 Jei išmintingas susiginčija su kvailiu,­ar tas niršta, ar juokiasi,­nėra ramybės. 10 Kraujo trokštantis nekenčia nekaltojo, o teisieji rūpinasi jo siela. 11 Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko. 12 Jei valdovas klauso melo, visi jo tarnai bus nedorėliai. 13 Beturtis ir sukčius turi bendra: Viešpats abiem davė šviesą akims. 14 Karaliaus, kuris teisingai teisia beturtį, sostas išsilaikys per amžius. 15 Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai. 16 Daugėjant nedorėliams, daugėja nusikaltimų; teisieji matys jų žlugimą. 17 Auklėk savo sūnų, tai jis bus tau paguoda ir tavo siela džiaugsis. 18 Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo. 19 Vergo neišauklėsi žodžiais; nors jis supranta, bet nepaklauso. 20 Kvailys teikia daugiau vilties, negu žmogus, kuris skubotai kalba. 21 Vergas, lepinamas nuo mažens, galiausiai taps kaip sūnus. 22 Piktas žmogus sukelia vaidus, o ūmus žmogus dažnai nusikalsta. 23 Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos. 24 Kas susideda su vagimi, nekenčia savo sielos; jis prisiekia sakyti tiesą, bet nieko nepasako. 25 Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus. 26 Daugelis ieško valdovo palankumo, bet teisingumas ateina iš Viešpaties. 27 Teisusis bjaurisi neteisiuoju ir nedorėlis tuo, kuris eina tiesiu keliu.

Previous Book Next Book