Proverbs 14

The Proverbs of Solomon

1 Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis. 2 Kas vaikšto tiesiu keliu, bijo Viešpaties, o kas mėgsta klaidžioti, niekina Jį. 3 Kvailio burnoje­išdidumo lazda, išmintingųjų lūpos juos apsaugo. 4 Kur nėra jaučių, ėdžios tuščios, bet gausus derlius gaunamas jaučių jėga. 5 Teisingas liudytojas nemeluoja, klastingas kalba melą. 6 Pašaipūnas ieško išminties ir neranda, bet supratingas lengvai įgyja pažinimą. 7 Pasitrauk nuo kvailio, kai pamatai, kad jo lūpose nėra pažinimo. 8 Išmintingas žmogus žino, ko siekia, o kvailys suklaidinamas savo kvailysčių. 9 Kvailys tyčiojasi iš nuodėmės, o teisusis atranda palankumą. 10 Širdis žino savo skausmą ir svetimasis nesidalina jos džiaugsmu. 11 Nedorėlio namai bus nugriauti, o teisiojo palapinė klestės. 12 Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. 13 Ir juokiantis širdis gali liūdėti, o džiaugsmas baigtis sielvartu. 14 Nuklydęs širdimi pasisotins savo keliais, o geras žmogus­savo. 15 Neišmanėlis tiki kiekvienu žodžiu, bet išmintingas apsvarsto kiekvieną žingsnį. 16 Išmintingas žmogus bijo ir vengia pikto, o kvailys karščiuojasi ir pasitiki savimi. 17 Ūmus žmogus pasielgia kvailai, planuojantis pikta žmogus nekenčiamas. 18 Neišmanėlis paveldės kvailystę, o supratingąjį vainikuos išmintis. 19 Piktieji nusilenks geriesiems ir nedorėliai prie teisiųjų durų. 20 Beturčio nemėgsta net jo kaimynas, o turtingas turi daug draugų. 21 Kas niekina savo artimą, nusikalsta; kas pasigaili vargšo, tas palaimintas. 22 Klysta, kas daro pikta; kas siekia gero, sulauks pasigailėjimo ir tiesos. 23 Kiekvienas darbas yra pelningas, o tušti plepalai veda į skurdą. 24 Išmintingą vainikuoja turtas, o kvailio kvailystė ir lieka kvailyste. 25 Teisingas liudytojas išgelbsti sielas, apgaulingas kalba melą. 26 Viešpaties baimėje tvirtas pasitikėjimas, ir Jo vaikai turės kur prisiglausti. 27 Viešpaties baimė­gyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties pinklių. 28 Gausi tauta­garbė karaliui, o be žmonių žlunga kunigaikštis. 29 Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą. 30 Sveika širdis­kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus. 31 Kas skriaudžia vargšą, paniekina jo Kūrėją; kas gerbia Jį, pasigaili beturčio. 32 Nedorėlis bus atmestas dėl savo piktų darbų, o teisusis ir mirdamas turi viltį. 33 Supratingojo širdyje ilsisi išmintis, o tai, kas yra tarp kvailių, tampa žinoma. 34 Teisumas iškelia tautą, o nuodėmė yra negarbė tautoms. 35 Išmintingas tarnas įgyja karaliaus palankumą; kas užtraukia gėdą, susilauks jo rūstybės.

Previous Book Next Book