Leviticus 3

Laws for Peace Offerings

1 “Jei kas aukotų padėkos auką iš galvijų, teaukoja Viešpačiui sveiką patiną ar patelę. 2 Jis turi uždėti ranką aukai ant galvos ir papjauti prie Susitikimo palapinės įėjimo, o Aarono sūnūs, kunigai, šlakstys kraują apie aukurą. 3 Kaip padėkos auką jis aukos Viešpačiui visus taukus, dengiančius vidurius, 4 abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. 5 Aarono sūnūs tai sudegins ant aukuro kaip deginamąją auką, kad auka Viešpačiui būtų malonus kvapas.

6 Jei kas aukotų padėkos auką iš avių, turi atvesti sveiką patiną ar patelę. 7 Jei kas aukotų Viešpaties akivaizdoje ėriuką, 8 uždės ranką ant galvos savo aukai, papjaus ją prieš Susitikimo palapinę, o Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplinkui aukurą. 9 Padėkos auka Viešpačiui bus vidurių taukai, uodega, 10 inkstai, ant jų esantys taukai, paslėpsnių taukai ir kepenų tinklelis. 11 Kunigas tai sudegins ant aukuro kaip auką Viešpačiui.

12 Jei jis aukotų ožką, atves ją Viešpaties akivaizdon, 13 uždės ranką ant galvos ir papjaus prie Susitikimo palapinės įėjimo; Aarono sūnūs šlakstys jos kraują aplink aukurą. 14 Viešpaties aukai ims jos vidurių taukus, 15 abu inkstus su taukais, paslėpsnių taukus ir kepenų tinklelį. 16 Kunigas visa tai sudegins ant aukuro, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui. 17 Tai amžinas įstatas jūsų kartoms kur jūs begyventumėte: jūs nevalgysite nei kraujo, nei taukų”.

Previous Book Next Book