Ezekiel 15

Jerusalem, a Useless Vine

1 Viešpats kalbėjo man: 2 “Žmogaus sūnau, kuo geresnis vynmedis, lyginant jį su kitais medžiais? 3 Ar iš jo daro ką nors, ar naudoja padaryti kabliui kam nors pakabinti? 4 Jis tinka tik sudeginti. Jo abu galai sudega, o vidurys pajuoduoja. Ar jis dar kam nors tinka? 5 Jei sveikas netiko jokiam daiktui pagaminti, tai ką bekalbėti, kai jis sudega­iš jo jokios naudos! 6 Todėl Viešpats Dievas sako: ‘Aš padarysiu Jeruzalės gyventojams kaip vynmedžiui, kuris sudega ugnyje. 7 Aš atsigręšiu į juos, ir, išėję iš vienos ugnies, jie sudegs kitoje. Jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, kai atsigręšiu į juos. 8 Kraštą paversiu dykuma, nes jie sulaužė ištikimybę man,­sako Viešpats Dievas’ ”.

Previous Book Next Book