Esther 10

The Greatness of Mordecai

1 Karalius Ahasveras uždėjo duoklę visiems kraštams ir jūrų saloms. 2 Visi jo valdžios ir galybės darbai, taip pat Mordechajo garbė, kurią karalius jam suteikė, yra surašyta persų ir medų metraščių knygoje. 3 Žydas Mordechajas buvo antras po karaliaus Ahasvero. Jis buvo galingas tarp žydų ir mėgstamas tarp brolių, nes jis siekė gerovės ir taikos savo tautai.

Previous Book Next Book