Cities of Refuge

Deuteronomy 4

41 Tiam Moseo apartigis tri urbojn transe de Jordan, sur la flanko de sunlevigxo, 42 por ke tien forkuru mortiginto, kiu mortigis sian proksimulon senintence, ne estinte malamika al li de antauxe, kaj forkurinte al unu el tiuj urboj, li restu viva: 43 Becer en la dezerto, sur la ebenajxo, por la Rubenidoj, kaj Ramot en Gilead por la Gadidoj, kaj Golan en Basxan por la Manaseidoj.

Next Book Next Book