Follow Liz

Contributions

1 Questions
0 Answers

Awards

Bronze Silver Gold
Apostle Profile Profile Profile
Disciple Profile Profile Profile
Evangelist Profile Profile Profile
Teacher Profile Profile Profile

Special Awards

Profile

1 followers

Blue meeple

I'm following 0

Large

Liz Barnachia


      

Recent Activity

Q

What version of the bible was this Filipino translation of the Prodigal Son based from?

Is this Filipino translation of the Prodigal Son based on the ESV?

Luke 15:11 - 32

11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay.

Comment 1 Answer Asked March 08 2021