Job Promises Silence

Job 40

3 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi,

4 Narito, ako'y walang kabuluhan; anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig, 5 Minsan ay nagsalita ako, at hindi ako sasagot: Oo, makalawa, nguni't hindi ako magpapatuloy.

Next Book Next Book