Final Greetings

Philippians 4

21 Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 22 Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar.

23 Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu.

Next Book Next Book