Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 27, 2015

Jeremiah 33:3

The Lord Promises Peace

3 Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman.