Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 27, 2015

Acts 2:39

Peter's Sermon at Pentecost

39 Sapagka't sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Dios sa kaniya.