Descendants of Manasseh

1 Chronicles 7

14 בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד׃ 15 ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות׃ 16 ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם׃ 17 ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה׃ 18 ואחתו המלכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה׃ 19 ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם׃

Next Book Next Book