Greeting

Jude 1

1 יהודה עבד ישוע המשיח ואחי יעקב אל המקראים אשר הם מקדשים באלהים האב ושמורים לישוע המשיח׃

2 רחמים ושלום ואהבה יהיו לכם למכביר׃

Next Book Next Book