Final Greetings

3 John 1

13 הרבה לי לכתב ולא חפצתי לכתב אליך בדיו ובקנה׃ 14 אבל אקוה לראותך במהרה ופה אל פה נדבר׃ [ (III John 1:15) שלום לך הרעים שאלים לשלומך שאל לשלום הרעים לאיש איש בשמו׃ ]

Next Book Next Book