Greetings

1 Corinthians 16

19 הקהלות אשר באסיא שאלות לשלומכם עקילס ופריסקלא וגם הקהלה אשר בביתם מרבים לשאל לשלומכם באדנינו׃ 20 האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃

21 שאלת שלומכם בידי אני פולוס׃ 22 מי שלא יאהב את האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא׃ 23 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עמכם׃ 24 ואהבתי את כלכם במשיח ישוע אמן׃

Next Book Next Book