Interpreting the Time

Luke 12

54 ויאמר גם אל המון העם כראתכם את הענן עלה במערב ואמרתם גשם בא וכן יהיה׃ 55 ואם נשבה רוח הנגב תאמרו הנה חם בא וגם יבוא׃ 56 החנפים את פני הארץ והשמים ידעתם לבחן ואת העת הזאת איך לא תבחנו׃

Next Book Next Book