A Time for Everything

Ecclesiastes 3

1 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים׃

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע׃ 3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות׃ 4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד׃ 5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק׃ 6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך׃ 7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר׃ 8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום׃

Next Book Next Book