The Steadfast Love of God Endures

Psalm 52

1 Ko giries nedorybe, galiūne? Dievo gerumas pasilieka nuolat. 2 Tavo liežuvis planuoja pražūtį kaip aštrus peilis, tu klastadary! 3 Tu mėgsti pikta labiau kaip gera, tau mieliau meluoti negu teisybę kalbėti. 4 Tu mėgsti pražūtingas kalbas, klastingas liežuvi!

5 Todėl sunaikins tave Dievas amžiams; parblokš ir išmes iš palapinės, su šaknimis išraus iš gyvųjų žemės. 6 Teisieji tai matys ir bijosis, jie juoksis iš jo: 7 “Štai žmogus, kuris Dievo nepadarė savo stiprybe, bet, pasitikėdamas turtais, įsidrąsino daryti nedorybes”.

8 Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose, pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius. 9 Tave girsiu per amžius, nes Tu tai padarei; skelbsiu Tavo brangų vardą šventiesiems.

Next Book Next Book