Example of Hagar and Sarah

Galatians 4

21 Pasakykite man jūs, norintieji būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? 22 Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus: vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. 23 Vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios­pagal pažadą. 24 Tai pasakyta perkeltine prasme: jos­tai dvi Sandoros. Viena nuo Sinajaus kalno, gimdanti vergystei,­tai Hagara. 25 Hagara yra Sinajaus kalnas Arabijoje; ji atitinka dabartinę Jeruzalę, kuri vergauja su savo vaikais. 26 Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ji yra visų mūsų motina,

27 nes parašyta: “Pralinksmėk, nevaisingoji, kuri negimdei! Šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų! Nes apleistoji turi daug daugiau vaikų negu turinčioji vyrą”.

28 Mes, broliai, esame pažado vaikai kaip Izaokas. 29 Bet kaip tada gimęs pagal kūną persekiojo gimusį pagal Dvasią, taip ir dabar. 30 O ką gi sako Raštas?­“Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi”. 31 Taigi, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios.

Next Book Next Book