Paul and Barnabas at Iconium

Acts 14

1 Taip pat atsitiko ir Ikonijuje: jie nuėjo į žydų sinagogą ir kalbėjo taip, kad įtikėjo didelė minia žydų ir graikų. 2 Bet tikėjimui nepaklusę žydai sukurstė pagonis prieš brolius. 3 Tačiau jie ten išbuvo daug laiko ir drąsiai kalbėjo Viešpatyje, kuris liudijo savo malonės žodžius ir per jų rankas darė ženklus ir stebuklus. 4 Miesto gyventojai suskilo: vieni buvo už žydus, kiti už apaštalus. 5 Kai pagonys ir žydai su savo vyresnybe susiruošė juos išniekinti ir užmėtyti akmenimis, 6 jie sužinoję pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę bei jų apylinkes. 7 Ten jie skelbė Evangeliją.

Next Book Next Book