James Killed and Peter Imprisoned

Acts 12

1 Tuo metu karalius Erodas pakėlė ranką prieš kai kuriuos bažnyčios žmones. 2 Jis nukirsdino kalaviju Jokūbą, Jono brolį. 3 Pamatęs, kad tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo Neraugintos duonos dienos. 4 Suėmęs jį, įmesdino į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po keturis kareivius, o po Paschos ketino išvesti jį prieš minią. 5 Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime. O bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui.

Next Book Next Book