The Healing of Aeneas

Acts 9

32 Kartą Petras, lankydamas jas visas, atėjo pas šventuosius, gyvenančius Lydoje. 33 Ten jis užtiko žmogų, vardu Enėją, kuris paralyžiuotas jau aštuoneri metai gulėjo patale. 34 Petras jam tarė: “Enėjau, Jėzus Kristus išgydo tave. Kelkis ir užklok savo patalą!” Šis bematant atsikėlė. 35 Visi Lydos ir Sarono gyventojai pamatė jį ir atsivertė į Viešpatį.

Next Book Next Book