Laws for Cleansing Houses

Leviticus 14

33 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: 34 “Jei, įėjus į Kanaano žemę, kurią jums duosiu paveldėti, atsirastų raupsų liga namų sienose, 35 jų savininkas privalo pranešti kunigui, kad, jo nuomone, raupsų liga yra jo namuose. 36 Kunigas, prieš patikrindamas namus, ar jie raupsuoti, lieps išnešti iš jų viską, kad visi juose esą daiktai nebūtų sutepti. Paskui įeis ir apžiūrės namų raupsus. 37 Pamatęs ant sienų įdubusius taškus žalsvos ar rausvos spalvos, 38 išeis iš namų pro duris ir tuojau juos uždarys septynioms dienoms. 39 Septintą dieną sugrįžęs, juos apžiūrės, ir, jei ras raupsus padidėjusius, 40 lieps išlupti akmenis, ant kurių yra raupsai, ir juos išmesti už miesto suteptoje vietoje, 41 namų vidaus sienas nugramdyti ir nuoskutas išpilti už miesto suteptoje vietoje, 42 išluptųjų akmenų vietoje įdėti kitus ir namus ištepti moliu.

43 Jei, išplėšus akmenis, nuskutus sienas ir moliu ištepus, 44 kunigas pamatys vėl pasirodžiusius raupsus ir sienas taškuotas, reiškia raupsai yra pasilikę ir namai nešvarūs. 45 Tokius namus sugriaus, o jų akmenis ir medžius išmes suteptoje vietoje už miesto. 46 Kas įeitų į uždarytus namus, bus nešvarus iki vakaro; 47 kas juose miegotų ar valgytų, plaus savo drabužius.

48 Jei kunigas, įėjęs į namus, nepamatys po ištinkavimo išplitusių raupsų, paskelbs namus švariais. 49 Jiems apvalyti ims du paukščius, kedro medžio ir raudonų siūlų bei yzopo. 50 Papjovęs vieną paukštį moliniame inde virš tekančio vandens, 51 ims kedro medį, yzopą, raudonų siūlų ir gyvą paukštį, padažys viską papjauto paukščio kraujyje ir tekančiame vandenyje ir apšlakstys namus septynis kartus. 52 Paukščio kraujas, tekantis vanduo, kedro medis, yzopas bei raudoni siūlai ir gyvas paukštis apvalys namus. 53 Gyvą paukštį jis išneš už miesto ir paleis skristi į laukus. Taip namas bus apvalytas.

54 Tai yra įstatymas apie visokius raupsus ir piktšašius, 55 raupsus drabužiuose ir namuose; 56 randus, nušašimus, blizgančius taškus ir įvairius pakitimus, 57 kad žinotumėte, kas švaru ar nešvaru. Tai yra įstatymas apie raupsus”.

Next Book Next Book