The Faith of a Canaanite Woman

Matthew 15

21 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. 22 Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kanaanietė ir šaukė Jam: “Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!” 23 Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė Jį maldauti: “Paleisk ją, nes ji šaukia mums iš paskos!” 24 Bet Jis atsakė: “Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis”. 25 Tada ji priėjusi Jį pagarbino ir tarė: “Viešpatie, padėk man!” 26 Jis atsakė: “Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams”. 27 O ji atsiliepė: “Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo”. 28 Tada Jėzus jai tarė: “O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip tu nori”. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Next Book Next Book