Give Thanks to the Lord

Psalm 138

1 Visa širdimi Tau dėkoju, Dieve! Dievų akivaizdoje Tau giedosiu gyrių. 2 Parpuolęs prie Tavo šventyklos, šventą Tavo vardą girsiu už Tavo malonę ir ištikimybę, nes Tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą. 3 Dieną, kurią šaukiausi, išklausei, stiprybės suteikei mano sielai.

4 Tave girs, Viešpatie, visi žemės valdovai, išgirdę Tavo burnos žodžius. 5 Jie giedos apie Viešpaties kelius, nes didelė Viešpaties šlovė. 6 Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį, o išpuikėlį pažįsta iš tolo.

7 Nors aš būčiau vargų suspaustas, Tu atgaivinsi mane, Tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų pyktį ir Tavo dešinė mane išgelbės. 8 Apgins mane Viešpats. Viešpatie, Tavo gailestingumas amžinas! Neapleisk, kas Tavo rankų sukurta.

Next Book Next Book