Come, Bless the Lord

Psalm 134

1 Laiminkite Viešpatį, visi Viešpaties tarnai, kurie Jo namuose naktimis budite. 2 Tieskite savo rankas į Jo šventyklą ir laiminkite Viešpatį.

3 Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.

Next Book Next Book