Bildad Speaks: Man Cannot Be Righteous

Job 25

1 Nang magkagayo'y sumagot si Bildad na Suhita, at nagsabi,

2 Kapangyarihan at takot ay sumasa kaniya; siya'y gumagawa ng kapayapaan sa kaniyang mga mataas na dako. 3 May anomang bilang ba sa kaniyang mga hukbo? At doon sa hindi sinisikatan ng kaniyang liwanag? 4 Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Dios? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae. 5 Narito, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin: 6 Gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod! At ang anak ng tao, na isang uod!

Next Book Next Book