The Genealogy of David

Ruth 4

18 Ito nga ang mga lahi ni Phares: naging anak ni Phares si Hesron; 19 At naging anak ni Hesron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab; 20 At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon: 21 At naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed; 22 At naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David.

Next Book Next Book