Athaliah Reigns in Judah

2 Kings 11

1 ועתליה אם אחזיהו וראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה׃ 2 ותקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש בן אחזיה ותגנב אתו מתוך בני המלך הממותתים אתו ואת מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת׃ 3 ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על הארץ׃

Next Book Next Book