Judgment on Elam

Jeremiah 49

34 אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמר׃

35 כה אמר יהוה צבאות הנני שבר את קשת עילם ראשית גבורתם׃ 36 והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשר לא יבוא שם נדחי עולם׃ 37 והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשי נפשם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם׃ 38 ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים נאם יהוה׃

39 והיה באחרית הימים אשוב את שבית עילם נאם יהוה׃

Next Book Next Book