Jeremiah Prays for Deliverance

Jeremiah 17

14 רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃ 15 הנה המה אמרים אלי איה דבר יהוה יבוא נא׃ 16 ואני לא אצתי מרעה אחריך ויום אנוש לא התאויתי אתה ידעת מוצא שפתי נכח פניך היה׃ 17 אל תהיה לי למחתה מחסי אתה ביום רעה׃ 18 יבשו רדפי ואל אבשה אני יחתו המה ואל אחתה אני הביא עליהם יום רעה ומשנה שברון שברם׃

Next Book Next Book