Come, Bless the Lord

Psalm 134

1 שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות׃ 2 שאו ידכם קדש וברכו את יהוה׃

3 יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ׃

Next Book Next Book