My Soul Waits for the Lord

Psalm 130

1 שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃ 2 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃

3 אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃ 4 כי עמך הסליחה למען תורא׃

5 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃ 6 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃

7 יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃ 8 והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃

Next Book Next Book